Ikon för Rikstermbanken

distanslist

svensk term (rek.): distanslist
definition:

material som separerar glasen i en isolerruta

 
källa: Glasbranschföreningen, Per-Olof Carlson: Bygga med glas | 2005, s. 92–97