Ikon för Rikstermbanken

U-värde

svensk term (rek.): U-värde
svensk term (acc.): värmegenomgångskoefficienten
förklaring:

Anger den värmemängd som per tidsenhet passerar 1 m² av konstruktion, vid en temperaturskillnad på 1 K. Anges i W/m²K (watt per m² och temperaturskillnad grad K). U-värdet är ingen materialparameter utan anger värmegenomgången för en konstruktion.

 
källa: Glasbranschföreningen, Per-Olof Carlson: Bygga med glas | 2005, s. 92–97