Ikon för Rikstermbanken

videokonst

svensk term: videokonst
definition:

konstnärligt uttryck som bygger på den rörliga bilden och övervägande använder sig av videomediet

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011