Ikon för Rikstermbanken

social konst

svensk term: social konst
definition:

konst som har som syfte att gå i relation med och undersöka sociala frågor i samhället, t.ex. demokratiska rättigheter eller människors sociala utslagning

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011