Ikon för Rikstermbanken

samtidskonst

svensk term: samtidskonst
förklaring:

Begrepp för idébaserad konst från 1960-talet fram till i dag. Samtidskonsten har sina rötter i modernismens avantgarde, t.ex. i Marcel Duchamps arbeten. Det viktiga i samtidskonsten är idéerna, material och teknik varierar beroende på idéns målsättning. Karaktäristiskt för samtidskonsten är bl.a. att den är samhällsundersökande och blandar höga och låga ämnen, kulturer och uttryck.

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011