Ikon för Rikstermbanken

queerkonst

svensk term: queerkonst
definition:

konst som belyser frågor som anknyter till queerteori, dvs. en teori som inte utgår från det heterosexuella som norm

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011