Ikon för Rikstermbanken

parafras

svensk term: parafras
definition:

omdiktning eller fri återgivning av en bestämd bild

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011