Ikon för Rikstermbanken

objektkonst

svensk term: objektkonst
förklaring:

Beteckning för en riktning i 1900-talskonsten som skapar bilder genom att välja ut, använda och sammanställa redan existerande föremål, vardagliga ting och delar av saker.

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011