Ikon för Rikstermbanken

ny figuration

svensk term: ny figuration
förklaring:

Samlande beteckning för de olika konstriktiningar som efter andra världskriget arbetade sig bort från det abstrakta bildspråket mot en berättande och föreställande konst.

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011