Ikon för Rikstermbanken

multipel

svensk term: multipel subst. 
definition:

exemplar av mångfaldigad konst

anmärkning:

Motsatsen är unikum.

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011