Ikon för Rikstermbanken

multimedia

svensk term: multimedia
definition:

samverkan mellan olika kommunikativa medier, t.ex. film, video, foto, teckning m.m.

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011