Ikon för Rikstermbanken

modernism

svensk term: modernism
förklaring:

Samlande begrepp för gestaltningsmässiga grundhållningar som har framkommit under 1900-talets första decennium fram till 1960-talet, vilka klart avviker från den äldre klassiska traditionen. Det finns många riktningar inom modernismen, t.ex. expressionism, fauvism, kubism, surrealism m.fl. Det fysiska modernistiska konstverket är alltid identiskt med det konstnärliga innehållet. Upplevelsen förutsätts vara en direkt produkt av konsverkets estetiska egenskaper.

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011