Ikon för Rikstermbanken

konnotation

svensk term: konnotation
definition:

löst förbunden betydelse som ej tillhör grundbetydelsen

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011