Ikon för Rikstermbanken

konceptkonst

svenska termer: konceptkonst
idékonst
konceptuell konst
förklaring:

Konceptkonsten fäster all betydelse vid idén. Betraktarens intryck, upplevelsen, uppfattas i konceptkonsten som konstens egentliga ändamål. Konstverkets materiella organisation och kropp tillmäts en mycket relativ betydelse. Konceptkonstens material kan vara vad som helst, konstnärens mål är att framvisa en idé för publiken och befrämja förståelse och bearbetning av denna idé.

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011