Ikon för Rikstermbanken

kitsch

svensk term: kitsch
definition:

smaklöst konst- eller bruksföremål

anmärkning:

Vad som är kitsch är kulturellt betingat.

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011