Ikon för Rikstermbanken

installation

svensk term: installation
definition:

konstform med tonvikt på redan existerande miljö, i vilken görs en materiellt sett begränsad, ofta tredimensionell, konstnärlig insats genom vilken helheten omdefinieras

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011