Ikon för Rikstermbanken

digital kommunikation

svensk term: digital kommunikation
definition:

kommunikation som bygger på digital överföring, dvs. ettor och nollor, e-post, internet m.m.

 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011