Ikon för Rikstermbanken

returprodukt

svensk term: returprodukt
definition:

restprodukt som tillvaratas för återvinning

 
källa: Avfall Sverige: Mottagningskrav och kontroll av inkommande avfall till förbränningsanläggningar | 2004, Bilaga 1 Terminologi, s. 39