Ikon för Rikstermbanken

industriavfall

svensk term: industriavfall
definition:

avfall/restprodukt från industri-, affärs- eller kontorsverksamhet

 
källa: Avfall Sverige: Mottagningskrav och kontroll av inkommande avfall till förbränningsanläggningar | 2004, Bilaga 1 Terminologi, s. 39