Ikon för Rikstermbanken

icke branschspecifikt industriavfall

svensk term: icke branschspecifikt industriavfall
definition:

avfall från industri som uppkommer oavsett tillverkningsprocess (kassationer, förpackningar etc.)

 
källa: Avfall Sverige: Mottagningskrav och kontroll av inkommande avfall till förbränningsanläggningar | 2004, Bilaga 1 Terminologi, s. 39