Ikon för Rikstermbanken

hushållsavfall

svensk term: hushållsavfall
definition:

avfall från hushåll och avfall med liknande sammansättning

 
källa: Avfall Sverige: Mottagningskrav och kontroll av inkommande avfall till förbränningsanläggningar | 2004, Bilaga 1 Terminologi, s. 39