Ikon för Rikstermbanken

bortskaffande av avfall

svensk term: bortskaffande av avfall
definition:

omhändertagande där material, näringsämnen eller energi inte kan utnyttjas

 
källa: Avfall Sverige: Mottagningskrav och kontroll av inkommande avfall till förbränningsanläggningar | 2004, Bilaga 1 Terminologi, s. 39