Ikon för Rikstermbanken

avfallsbränslen

svensk term: avfallsbränslen
definition:

brännbart avfall som användes som energibärare vid (energi-) återvinning

anmärkning:

Merparten är biomassabaserat material.

 
källa: Avfall Sverige: Mottagningskrav och kontroll av inkommande avfall till förbränningsanläggningar | 2004, Bilaga 1 Terminologi, s. 39