Ikon för Rikstermbanken

avfallsbehandling

svensk term: avfallsbehandling
definition:

återvinning eller bortskaffande av avfall

 
källa: Avfall Sverige: Mottagningskrav och kontroll av inkommande avfall till förbränningsanläggningar | 2004, Bilaga 1 Terminologi, s. 39