Ikon för Rikstermbanken

avfall

svensk term: avfall
definition:

varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller

är skyldig till att göra sig av med (Källa: Kap 15, §3 Miljöbalken) 

 
källa: Avfall Sverige: Mottagningskrav och kontroll av inkommande avfall till förbränningsanläggningar | 2004, Bilaga 1 Terminologi, s. 39