Ikon för Rikstermbanken

samrötningsanläggning

svensk term: samrötningsanläggning
definition:

anläggning där flera olika substrat rötas samtidigt

anmärkning:

I Sverige är rötning av gödsel tillsammans med avfall från livsmedelsindustri och hushållsavfall vanligt förekommande.

 
källa: Avfall Sverige: Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar | 2011, Definitioner och förkortningar, s. 3