Ikon för Rikstermbanken

restgas

svenska termer: restgas
offgas
stripperluft
definition:

koldioxidrik gas som avskiljs från biogasen i uppgraderingsanläggningar

anmärkning:

Gasen innehåller koldioxid och låga halter metan. Vid användning av recirkulerande vattenskrubber är restgasen utspädd i luft och vid enkelt genomströmmande vattenskrubber finns restgasen i det utgående vattnet. Används pressure swing adsorption (PSA) eller kemisk absorption för avskiljning av koldioxid är restgasen inte utspädd med luft.

 
källa: Avfall Sverige: Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar | 2011, Definitioner och förkortningar, s. 3