Ikon för Rikstermbanken

normalkubikmeter

svensk term: normalkubikmeter
beteckning/formel: Nm³
definition:

volym vid 273,15 K (0 °C) och 1,01325 bar

 
källa: Avfall Sverige: Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar | 2011, Definitioner och förkortningar, s. 3