Ikon för Rikstermbanken

metanflöde

svensk term: metanflöde
definition:

metanhalt multiplicerat med totalt gasflöde, anges i Nm³/h eller Nm³/år

 
källa: Avfall Sverige: Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar | 2011, Definitioner och förkortningar, s. 3