Ikon för Rikstermbanken

biofilter

svenska termer: biofilter
kompostfilter
förklaring:

Ventilationsluft leds igenom biofilter bestående av exempelvis jord, kompost, lecakulor eller bark. Föroreningar i luften absorberas i filtermaterialet och bryts ned av mikroorganismer.

 
källa: Avfall Sverige: Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar | 2011, Definitioner och förkortningar, s. 3