Ikon för Rikstermbanken

ORS

svensk term: ORS
definition:

mättekniker som används för att bestämma koncentrationer i omgivningsluft

engelska termer: optical remote sensing
ORS
 
källa: Avfall Sverige: Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar | 2011, Definitioner och förkortningar, s. 3