Ikon för Rikstermbanken

utsorterad brännbar fraktion

svensk term: utsorterad brännbar fraktion
förklaring:

I de kommuner som har källsortering av matavfall är den utsorterade brännbara fraktionen det som blir över när allt annat är sorterat. Exempel på brännbart avfall är blöjor, utslitna diskborstar och dammsugarpåsar. Fraktionen kallas i vissa kommuner för restavfall.

 
källa: Avfall Sverige: Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall | 2009, 1.3 Termer och begrepp, s. 1–2