Ikon för Rikstermbanken

undersökningsområde

svensk term: undersökningsområde
definition:

område från vilket det avfall som analyseras vid plockanalysen har hämtats

 
källa: Avfall Sverige: Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall | 2009, 1.3 Termer och begrepp, s. 1–2