Ikon för Rikstermbanken

plockanalys

svensk term: plockanalys
definition:

analys av sammansättningen hos en viss mängd av en viss fraktion genom sortering i olika avfallsslag och vägning av respektive avfallsslag

 
källa: Avfall Sverige: Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall | 2009, 1.3 Termer och begrepp, s. 1–2