Ikon för Rikstermbanken

moderprov

svensk term: moderprov
definition:

den insamlade mängden avfall från undersökningsområdet

 
källa: Avfall Sverige: Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall | 2009, 1.3 Termer och begrepp, s. 1–2