Ikon för Rikstermbanken

matavfallsfraktion

svensk term: matavfallsfraktion
definition:

källsorterat matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker

anmärkning:

Kallas i vissa kommuner för komposterbart avfall, organiskt avfall eller bioavfall.

 
källa: Avfall Sverige: Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall | 2009, 1.3 Termer och begrepp, s. 1–2