Ikon för Rikstermbanken

källsorteringsgrad

svensk term: källsorteringsgrad
definition:

andelen utsorterat avfall av den totala mängden avfall

anmärkning:

Avfallet kan utgöras av ett avfallsslag (t.ex. matavfall) eller en grupp av avfallsslag (t.ex. förpackningar och returpapper). För att källsorteringsgraden för ett eller flera avfallsslag ska kunna beräknas krävs uppgifter om både mängd utsorterat och mängd ej utsorterat avfall av aktuella avfallsslag som hämtas såväl vid fastigheten som vid eventuella avlämningsplatser.

 
källa: Avfall Sverige: Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall | 2009, 1.3 Termer och begrepp, s. 1–2