Ikon för Rikstermbanken

fukt- och smutskorrektionsfaktor

svensk term: fukt- och smutskorrektionsfaktor
definition:

faktor som används för att korrigera vikten på ett avfall, vanligen förpackningar och returpapper, för fukt och smuts som är bundet till avfallet

 
källa: Avfall Sverige: Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall | 2009, 1.3 Termer och begrepp, s. 1–2