Ikon för Rikstermbanken

blandad brännbar fraktion

svensk term: blandad brännbar fraktion
förklaring:

I kommuner som saknar källsortering av matavfall samlas både matavfall och annat brännbart avfall in som en blandad brännbar fraktion.

 
källa: Avfall Sverige: Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall | 2009, 1.3 Termer och begrepp, s. 1–2