Ikon för Rikstermbanken

spackelmassa

svenska termer: spackelmassa
spackel
förklaring:

Appliceras för hand på golv med hjälp av spackel, normalt i skikt om 0–50 mm.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Ordlista | 1992