Ikon för Rikstermbanken

självtorkande avjämningsmassas

svensk term: självtorkande avjämningsmassas
definition:

lågalkalisk avjämningsmassa med en hög halt av bindemedel

anmärkning:

En självtorkande avjämningsmassa är avsedd för tidig ytbeläggning. Detta möjliggörs genom att en tidigt hög ythållfasthet och en tidig yttorrhet uppnås samt att det efter den tidiga ytbeläggningen sker en väsentlig fortsatt inre kemisk uttorkning.

Vid applicering av självtorkande avjämningsmassa ska underliggande konstruktion alltid vara uttorkad enligt aktuellt RF-krav.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Ordlista | 1992