Ikon för Rikstermbanken

lågalkalisk avjämningsmassa

svensk term: lågalkalisk avjämningsmassa
definition:

avjämningsmassa vars bindemedel består till mer än 50 % av aluminatcement och/eller gips

 
källa: Golvbranschen, GBR: Ordlista | 1992