Ikon för Rikstermbanken

avjämningsmassa

svensk term: avjämningsmassa
förklaring:

Är pumpbar, kan vara självutjämnande och läggs normalt i skikt om 4–50 mm.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Ordlista | 1992