Ikon för Rikstermbanken

våtlimning

svensk term: våtlimning
förklaring:

Ytorna som ska limmas läggs samman medan limmet är vått (lösningsmedlet eller vattnet är kvar).

 
källa: Golvbranschen, GBR: Ordlista | 1992