Ikon för Rikstermbanken

väntetid

svensk term: väntetid
definition:

den tid man måste vänta innan sammanläggning kan ske

anmärkning:

Väntetiden kan i vissa fall vara ett problem, speciellt vid låga temperaturer och hög luftfuktighet. Man ska också komma ihåg att avdunstningstiden kan förkortas genom temperaturhöjning och luftväxling.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Ordlista | 1992