Ikon för Rikstermbanken

bindetid

svensk term: bindetid
definition:

den tid det tar för limmet att uppnå hållfasthet

 
källa: Golvbranschen, GBR: Ordlista | 1992