Ikon för Rikstermbanken

viskositet

svensk term: viskositet
definition:

mått på ett ämnes trögflutenhet

anmärkning:

Anges vid lim vanligen i enheten millipascalsekund, mPas.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992