Ikon för Rikstermbanken

våtlimning

svensk term: våtlimning
definition:

limning av beläggning eller beklädnad som monteras direkt i det våta limskiktet, eventuellt med kort väntetid

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992