Ikon för Rikstermbanken

underlagsmaterial

svensk term: underlagsmaterial
definition:

banvara som läggs under linoleum på betong för att öka stegljudsisoleringen

anmärkning:

Underlagsmaterial kan bestå av t.ex. kork, polyesterfilt, gummi eller papp.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992