Ikon för Rikstermbanken

tvärskarv

svensk term: tvärskarv
definition:

fog i beläggning eller beklädnad, vinkelrät mot varans längdriktning

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992